Published Date : 2021-02-01

१) कार्यमूलक व्यावहारिक तालिमहरु संचालन गर्ने ।

२) प्रसार तथा प्राविधिक सहयोगहरु उपलब्ध गराउने ।

३) समस्यामूलक व्यावहारिक उपयुक्त प्रविधि विकास गर्ने ।

४) अन्य मौरीपालन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।

 

१) कार्यमूलक व्यवहारिक तालिम

यस कार्यालयको तालिम शाखा अन्तर्गत विभिन्न मौरीपालन सम्बन्धि तालिम कार्यलक्ष्य तोकिएका हुन्छन् । सोही कार्यलक्ष्य अनुसार विभिन्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले क्षेत्रीय कार्यक्रम तर्जुमा गोष्ठीमा आङ्खना मौरी पकेट क्षेत्रका कृषकहरुलाई मौरीपालन र घार निर्माण तालिमका लागि आवश्यक पर्ने गरि लक्ष्य राखिए मुताविक मौरीपालन १ हप्ते र घार निर्माण २ हप्ते तालिम यस शाखाले प्रदान गर्दछ यसका साथै जि.कृ.वि.का. र बागवानी फार्मका लक्ष्य मुताविक प्रा.स.रना.प्रा.स. स्तरीय १ हप्ते मौरीपालन तालिम पनि यस शाखाले सम्पन्न गर्दछ । नवौं पञ्चवर्षिय योजनाले परिलक्षित गरे अनुसार आ.व. ०६०र६१ सम्म चितवन, सर्लाही, नवलपरासी, रौतहट, कैलाली, रुपन्देही, दाङ र झापामा गरि ८ वटा मेलिफेरा श्रोत विकास केन्द्र र धादि¨, तनहु“, काभ्रे, पाल्पा, दोलखा, इलाम, बैतडी, लमजु¨ र अर्घाखा“चीमा १० वटा सेराना मौरी श्रोत विकास केन्द्र गरी जम्मा १८ वटा मौरी श्रोत विकास केन्द्र स्थापना र संचालन भइसकेका छन् भने चालु आ.व. सम्ममा ३३ वटा (विस्तृत विवरण तपसिलको तालिकामा) भइसकेकाछन् । यिनीहरुले समूहगत रुपमा मह, मैन, मौरी गोलाका साथै मौरी सामाग्री समेत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरी कृषकहरु लाभान्वित हुन थालेका छन् । कतिपय श्रोतकेन्द्रहरुले मौरीपालक कृषक एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सो सम्बन्धि तालिम र अन्य प्राविधिकसेवा समेत उपलब्ध गराउ“दै आएका छन् ।

२) प्रसार तथा प्राविधिक सहयोग

मौरीपालन (मेलिफेरा र सेराना) सम्भाव्य जिल्लाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै मौरीपालन सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान (सैद्धान्तिक र व्यवहारिक) का साथै उन्नत प्रविधिहरु प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले यस मौरी विकास शाखाभित्र योजना (प्रसार) शाखा को व्यवस्था गरिएको छ । सो शाखाले लक्षित कार्यक्रम अनुसार मौरी पालन सम्भाव्य जिल्लाहरुको अनुगमन, मौरी पकेट क्षेत्रका निरीक्षण, मौरी चरन वितरण, मौरी गोला प्रदर्शन, आधार चाका प्रदर्शन, परागसेचन प्रदर्शन आदि कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । साथै मौरीपालन सम्बन्धी बुकलेट, लिफलेट, श्रोतकेन्द्र परिचय पुस्तिका प्रकाशन, श्रोत विकास केन्द्र स्थापनामा कृषक समूह गठन गरी तालिम प्राप्त कृषकहरुलाई स्वीकृत नर्मस अनुसार मौरी घार २५∞ र अन्य मौरीपालन सामाग्रीहरु मौरीगोला, धुवा“दानी, घुम्टी, स्ट्याण्ड, आधारचाका, प्रेस, आदि ५०∞ अनुदानमा वितरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

३) समस्यामूलक, व्यावहारिक, उपयुक्त प्रविधि विकास

मुख्यतः यपियरी शाखाले एपियरी व्यवस्थापन, विभिन्न श्रोतहरुबाट उपलब्ध महका नमूनाहरुको गुणस्तर जा“च, मौरी रोगरशत्रु पहिचान तथा नियन्त्रण आदि कार्यहरु गर्दछ । साथै नेपालमा मौरी क्षेत्र पहिचान तथा निर्धारण, जैविक विविधता अध्ययन, मौरीपालन सम्भाव्यता अध्ययन र सर्भे आदि कार्य पनि यस शाखाले योजना शाखाको समन्वयमा संचालन गर्दछ । यस शाखाले विगत वर्षहरुमा जुम्ला, धादि¨, दोलखा, काभ्रे आदि क्षेत्रका सेराना मौरीगोला ल्याई जैविक विविधता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

४) अन्य कार्यहरु

मौरीपालन विकास शाखाले आङ्खना स्वीकृत् कार्यलक्ष्यका अतिरिक्त कृषकहरुबाट पठाइएका मह नमूना परीक्षण, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी गैह्र सरकारी संघरसंस्थाहरुबाट मौरीपालन तालिम गराउन प्रकृयागत रुपमा माग भईआएमा छात्रावास, तालिमहरु र प्रशिक्षक समेत स्वीकृत् नर्मस अनुसार उपलब्ध गराउने, मौरीजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि अन्य संघसंस्थास“ग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य पनि गर्दछ । उदाहरणका लागि इसिमोड जस्ता गैह्र–सरकारी संस्थाहरुको यस शाखास“ग संयुक्त रुपमा तालिम संचालन र सेराना मौरीमा जैविक विविधीकरण अध्ययन गर्दै आएको छ ।

यसका साथै विभिन्न जि.कृ.वि.का.हरुले आयोजना गरेको कृषक भ्रमण, विद्यालय र महाविद्यालयका अध्ययन अध्यापनमा संलग्न मौरीपालन सम्बन्धी ज्ञान लिन आएका व्यक्ति, समूहहरुलाई मौरी अवलोकन, अध्ययन आदिमा सहयोग पुर्‍याउ“दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालको मौरीमा लाग्ने विभिन्न रोगरसुलसुलेहरुको प्रकोप, त्यसबाट हुने क्षतिको विवरण अध्यावधिक गर्न सिलसिलामा OIEP (Office International Epizootie Paris) को चौमासिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्न पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वरमा पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।