गोदावरी, ललितपुर, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-0१-५१५७१३८, ५१७४०५२
 ईमेल: bgodawari@gmail.com
 वेव: http://apidc.gov.np

Published Date : 2018-05-24 (Modified Date : 2019-05-15)
  • मौरीपालनका लागि मौरीका जातहरुको क्षेत्र (तराइ र भित्रीमधेसका लागि एपिस मेलिफेरा र पहाडका लागि एपिस सेराना) निर्धारण गरी मौरीपालनको विकास र विस्तार गर्ने ।
  • मौरी पकेट क्षेत्र छनौट गर्दा उपयुक्त बाली प्रणाली, फलफुल बगैंचा, वनजंगलका मौरी चरन क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै मौरीपालन कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने ।
  • महको पौष्टिक महत्व बारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने यसबाट जनमानसमा मह प्रतिको आकर्षण बढ्न गई उत्पादन कर्ता र उपभोक्ताहरुको संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।