मौरीपालन सम्बन्धी प्राविधिक तालिम (सहायक कर्मचारी स्तर)समापन

मौरीपालन सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रशिक्षण सहायकस्तर (15 दिने) तालिम

मौरी स्रोतकेन्द्र स्थापना

मौरीपालन सम्बन्धी प्राविधिक तालिम

मौरी चरन रोपण

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

मौरी विकास केन्द्र, गोदावरीको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आधारभूत मौरीपालन सम्बन्धि तालिम(कृषक स्तर) ७ दिनेमा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2081-01-16 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि स्वस्थ रानु उत्पादन तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-11-30 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि स्वस्थ रानी उत्पादन तालिम २१ दिने 2080-11-13 Closed !!!
तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-10-09 Closed !!!

प्रकाशनहरु

रानु मौरीमा कृत्रिम गर्भाधान
पुत्कामौरी पालन र यसको संरक्षण
मौरीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु, सुलसुले तथा शत्रुजीवको पहिचान र तिनको व्यवस्थापन
आधारभूत मौरीपालन प्रविधि पुस्तिका
मौरी प्रवर्धन निति २०७३
रानु मौरीमा कृत्रिम गर्भाधान
पुत्कामौरी पालन र यसको संरक्षण
मौरीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु, सुलसुले तथा शत्रुजीवको पहिचान र तिनको व्यवस्थापन
आधारभूत मौरीपालन प्रविधि पुस्तिका
नेपालमा असल मौरीपालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४
कृषक तालिमको निवेदन ढाँचा
व्यवसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७८
कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, 2076