मौरीपालन सम्बन्धी प्राविधिक तालिम (सहायक कर्मचारी स्तर)समापन

मौरीपालन सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रशिक्षण सहायकस्तर (15 दिने) तालिम

मौरी स्रोतकेन्द्र स्थापना

मौरीपालन सम्बन्धी प्राविधिक तालिम

मौरी चरन रोपण

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

मौरी विकास केन्द्र, गोदावरीको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मौरी श्रोतकेन्द्र स्थापना/घार निर्माण तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-08-11 2080-08-19
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा संचालन हुने मौरीपालन तालिमको सूचना 2080-07-14 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि मौरीजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण तालिम (१ हप्ते)मा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-05-21 Closed !!!
आधारभूत मौरीपालन सम्बन्धी ७ दिने तालिम (कृषक स्तर)मा सहभागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा 2080-05-17 Closed !!!

प्रकाशनहरु

रानु मौरीमा कृत्रिम गर्भाधान
पुत्कामौरी पालन र यसको संरक्षण
मौरीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु, सुलसुले तथा शत्रुजीवको पहिचान र तिनको व्यवस्थापन
आधारभूत मौरीपालन प्रविधि पुस्तिका
मौरी प्रवर्धन निति २०७३
रानु मौरीमा कृत्रिम गर्भाधान
पुत्कामौरी पालन र यसको संरक्षण
मौरीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु, सुलसुले तथा शत्रुजीवको पहिचान र तिनको व्यवस्थापन
आधारभूत मौरीपालन प्रविधि पुस्तिका
नेपालमा असल मौरीपालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४
कृषक तालिमको निवेदन ढाँचा
व्यवसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७८
कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, 2076