Total Notice: 20
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मौरी श्रोतकेन्द्र स्थापना/घार निर्माण तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना । 2080-08-11 2080-08-19
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा संचालन हुने मौरीपालन तालिमको सूचना 2080-07-14 Closed !!!
मौरी व्यवसायीहरुका लागि मौरीजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण तालिम (१ हप्ते)मा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-05-21 Closed !!!
आधारभूत मौरीपालन सम्बन्धी ७ दिने तालिम (कृषक स्तर)मा सहभागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा 2080-05-17 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धी प्राविधिक (सहायक स्तर कर्मचारी) ७ दिने तालिममा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-05-05 Closed !!!
आ.व.२०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिकमा संचालन हुने मौरीपालन तालिमको सूचना 2080-04-16 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) तालिम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना 2079-10-20 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा (TOT) सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना 2079-10-10 Closed !!!
मौरीपालन सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम(TOT)को सूचना 2079-08-26 Closed !!!
घार निर्माण तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा 2079-08-13 Closed !!!